Het bedrijfsleven verzekeren zich onvoldoende tegen cybercriminaliteit

Je verzekeren om je te beschermen tegen aanvallen op internet. In de Verenigde Staten wordt er veel geld mee verdiend, maar in Nederland zijn we daar weinig mee bezig.Stopping-Zero-Day-Exploits--For-Dummies_620x120

Bijna 2/3 van de bestuurders van het bedrijfsleven ziet cyberaanvallen als een gevaar voor hun onderneming. Niet gek ook, want in 2012 kostte criminaliteit via internet Nederland zo’n 10 miljard euro. Toch worden er slechts af en toe verzekeringen afgesloten, zo blijkt uit onderzoek. Dit komt omdat dergelijke verzekeringen niet echt gepromoot worden in ons land, maar men ziet al wel dat er vraag is vanuit de markt. Mensen willen risico’s op cyberaanvallen afdekken met polissen. Bovendien bieden cyberpolissen volop kansen voor omzetgroei, maar dan moeten verzekeraars wel het scepticisme over de waarde van deze polissen wegnemen, aldus het rapport.

Internet beveiligen mobile-sec

Bedrijven verzekeren zich te weinig tegen cybercriminaliteit Een verzekering afsluiten om je te beveiligen tegen cyberaanvallen. In de Verenigde Staten wordt hier heel veel geld mee verdiend, maar in ons land zijn we daar nog helemaal niet echt mee actief.

Ongeveer 2/3 van de bestuurders van bedrijven ziet internetaanvallen als een probleem voor hun onderneming. Niet raar ook, want in 2012 kostte schade van cybercriminaliteit Nederland zo’n 10 miljard euro. Toch worden er niet zo vaak verzekeringen afgesloten, zo blijkt uit onderzoek. Dit komt vanwege het feit dat soortgelijke verzekeringen niet veel gepromoot worden in Nederland, echter men ziet al wel dat er vraag is vanuit de markt. Individuen willen gevaren op cyberaanvallen afdekken met polissen. Bovendien bieden cyberpolissen volop nieuwe mogelijkheden voor omzetgroei, edoch dan moeten verzekeraars wel het scepticisme over de waarde van deze polissen wegnemen, aldus het rapport.

Veiliger maken van internet tegen aanvallen

Veiligheid op internet wordt dus telkens meer een issue bij bedrijven. Steeds meer organisaties en instellingen willen zichzelf dekken zich tegen financiële risico’s als effect van verlies van persoonlijke gegevens, bedrijfsinfo of boetes door cyberaanvallen. Alleen al in 2014 vonden er wereldwijd zeker 100.000 cyberaanvallen plaats. Op dit moment worden deze dekkingen vooral in de VS verkocht. Het Belgische bedrijfsleven scoren erg laag als het gaat om het verzekeren van cybergevaren.

Verzekering tegen aanvallennetwork-virtual

Dit komt door het feit dat het ontplooien van cyberverzekeringen complexe vraagstukken met zich mee kan nemen voor verzekeraars. De materiële schade van een bescherming aanval op cyberincident is vaak lastig vast te stellen en behoorlijk wat ondernemingen twijfelen over de waarde van een cyberverzekering. Dit komt middels de hoge maandelijkse kosten in combinatie met opgelegde uitkeringslimieten, preventievereisten en strenge restricties bij het claimen van schade. Het verzekeren tegen aanvallen op internet is dus nog in ontwikkeling.